ความหมายของจิตอาสาที่ถูกต้อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระขอความกรุณากรุณา ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงงานจิตสมัครใจพระราชทานตามแนวความคิดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งแสดงจิตสำนึกในบุญคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการ เพื่อผลดีสุขของพสกนิกร ดังนี้เพื่อประชาชนมีความ สมัครสมานสามัคคี เป็นสุขแล้วก็ประเทศมีความมั่นคงยั่งยืนอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานของรัฐในพระองค์ 904 เป็นผู้กำกับดูแลการกระทำงานร่วมกับ หน่วยงาน ข้างนอกอีกทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชน แล้วก็ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงงานจิตอาสาพระราชทานตามแนวความคิด มีบทบาทควบคุม อำนวยการและก็ผสานการ ปฏิบัติเพื่อการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวความคิด เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบาย และก็สมพระเกียรติ ในระยะเริ่มต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานสำหรับการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนรอบๆราชสำนักดุสิตเป็นการทำความ ดีด้วยหัวใจมอบเป็น พระราชบุญกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่านหน่วยทหารรักษาท่าน ข้าราชบริพารในท่านฯร่วมกับประชากรจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ…

Continue Readingความหมายของจิตอาสาที่ถูกต้อง

มาทำความรู้จักกับ Think Small หน่วยงานช่วยเหลือชุมชมจากคริสตจักรกัน!!

มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก เป็นหน่วยงานคริสเตียน ซึ่งคาดหวังสำหรับการเปลี่ยนประเทศอย่างยั่งยืน หน้าที่หลัก เป็น “ช่วยเหลือคริสตจักรสำหรับในการประกาศข่าวสารดีเลิศกับคนรุ่นหลัง เพื่อเป็นสาวกของพระคริสต์สู่ความเคลื่อนไหวประเทศ” พวกเราให้การอบรม สื่อการสอน รวมทั้งเครื่องใช้ไม้สอย ให้แก่คริสตจักรท้องถิ่นสำหรับในการออกไปพบเด็กๆด้วยการประกาศพระกิตติคุณ รวมทั้งยังกิจกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยสังคมแล้วก็สารเสพติด โดยการพัฒนาผู้ติดตามพระคริสต์แบบใหม่ รวมทั้งประเทศของพวกเราก็จะสามารถเปลี่ยนอย่างยั่งยืนเพื่อพระผู้เป็นเจ้าได้ ในเอเซียอาคเนย์ ตั้งแต่ปี 2007 ถึงปี 2018 มีเด็กจำนวนไม่น้อยกว่า 113,000 คน ได้ตกลงใจติดตามพระเยซูคริสต์รวมทั้งมากยิ่งกว่า 81 เปอร์เซ็นต์ ได้ไปสู่กรรมวิธีสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ ผ่านงานประกาศของพวกเรา เด็กไม่น้อยเลยทีเดียวได้มีโอกาสร่วมงานประกาศผ่านโปรแกรมค้มครองเด็ก รวมทั้ง โปรแกรมการคุ้มครองเด็กจากภัยสังคมรวมทั้งสารเสพติด…

Continue Readingมาทำความรู้จักกับ Think Small หน่วยงานช่วยเหลือชุมชมจากคริสตจักรกัน!!