ความหมายของจิตอาสาที่ถูกต้อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระขอความกรุณากรุณา ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงงานจิตสมัครใจพระราชทานตามแนวความคิดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งแสดงจิตสำนึกในบุญคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการ เพื่อผลดีสุขของพสกนิกร ดังนี้เพื่อประชาชนมีความ สมัครสมานสามัคคี เป็นสุขแล้วก็ประเทศมีความมั่นคงยั่งยืนอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานของรัฐในพระองค์ 904 เป็นผู้กำกับดูแลการกระทำงานร่วมกับ หน่วยงาน ข้างนอกอีกทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชน แล้วก็ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงงานจิตอาสาพระราชทานตามแนวความคิด มีบทบาทควบคุม อำนวยการและก็ผสานการ ปฏิบัติเพื่อการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวความคิด เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบาย และก็สมพระเกียรติ ในระยะเริ่มต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานสำหรับการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนรอบๆราชสำนักดุสิตเป็นการทำความ ดีด้วยหัวใจมอบเป็น พระราชบุญกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาท่านหน่วยทหารรักษาท่าน ข้าราชบริพารในท่านฯร่วมกับประชากรจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ…

Continue Readingความหมายของจิตอาสาที่ถูกต้อง